Naar inhoud

Belangrijke info voor huurders en kandidaten

Tijdelijk werkloos?

Aangepaste huurprijs

Jouw inkomen daalde door de coronacrisis. Dan kan je nu al een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Jouw gezinsinkomen van de laatste maand moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

 • Hoe vraag je de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodige documenten.

 1. Stuur ons een attest van de RVA, jouw werkgever of jouw uitbetalingsinstelling waaruit blijkt dat je op 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden corona)' bent. Dit moet een attest zijn van de laatste maand.
 2. Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maand? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maand bezorgen.
 3. Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maand? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Stuur ons alle documenten via de post of via e-mail.

 • Wat doen wij?

Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Blijf er niet mee zitten. Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

 

Tussenkomst water- en energiefactuur

1 maand tussenkomst voor je water- en energiefactuur van de Vlaamse overheid

 

De Vlaamse overheid draagt bij aan de water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos werden ten gevolge van de coronamaatregelen. Dit voor een periode van 1 maand. De tussenkomst komt neer op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens en bedraagt 202,68 euro. Je blijft je water- en energiefactuur betalen aan je leverancier en krijgt van de Vlaamse overheid de vermelde tussenkomst. De Vlaamse overheid kent de tussenkomst toe op basis van de gegevens van de RVA over tijdelijke werkloosheid.

 

Voorzorgsmaatregelen Corona - dienstverlening 

Je merkte het waarschijnlijk al, sinds half mei startte De Ideale Woning haar dienstverlening weer op. Toch hou je er de komende tijd best rekening mee dat alles nog niet zoals vanouds zal lopen. We houden in onze contacten immers rekening met een aantal voorzorgsmaatregelen. Daarnaast moeten we ook en vooral onze achterstand inlopen. Hoewel De Ideale Woning tijdens de ‘lockdown’ bleef doorwerken, konden we heel wat taken niet uitvoeren.

 

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

De Ideale woning is weer telefonisch bereikbaar op de vertrouwde uren.

Wat betekent dit voor de dienstverlening?

 • Contacteer ons per mail of telefoon. Wil je op kantoor komen? Maak dan een afspraak.
 • We nemen alle (technische) meldingen als vanouds op.
 • We komen weer op huisbezoek, uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen.
 • De buurthuizen en -appartementen kunnen weer worden gebruikt. Hou rekening met de voorzorgsmaatregelen (lees meer bij voorzorgsmaatregelen buurthuizen).
 • Tijdens de ‘lockdown’ werd er een achterstand opgebouwd. Deze pakken we prioritair aan. Mogelijks zullen dus ook nu nog niet dringende herstellingen of meldingen even moeten wachten.

 

Hou rekening met de voorzorgsmaatregelen

Kom je op kantoor?

 • Maak een afspraak en vermijd wachtrijen.
 • We laten maximaal 2 bezoekers binnen. De rest wacht buiten.
 • Bewaar 1,5 meter afstand. Ook wanneer je buiten moet wachten.
 • Draag een mondmasker indien mogelijk. Zo bescherm je andere bezoekers.
 • Ontsmet je handen bij het binnengaan.

Komen we bij je langs?

 • Ben je ziek, verwittig ons op voorhand.
 • Bij twijfel of je ziek bent, komen we niet binnen.
 • Hou altijd afstand, minstens 1,5 meter.
 • Zorg voor voldoende verluchting. Zet een raam open.
 • Raak onze medewerker niet aan.
 • Moet je iets aftekenen, gebruik dan een eigen stylo.