Naar inhoud

sociale dienst

De sociale dienst van onze maatschappij bestaat uit een team van 8 maatschappelijke assistenten.

Waarvoor kan je deze dienst contacteren?

• betalingsmoeilijkheden
• samenlevingsproblemen/burenruzies
• begeleiding bij verplichte verhuis wegens renovatie/afbraak woningen
• individuele problemen (huisdieren, lawaaihinder, onderhoudsproblemen….)
• De sociale dienst werkt ook samen met externe gespecialiseerde diensten
(CAW,OCMW…) of met andere interne diensten (inspectie/leefbaarheidsdienst)

 

Contacteer deze dienst 

 

 
 

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?

Praktisch

sociale dienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem