Naar inhoud

De Ideale Woning ondertekent de Green Deal Gedeelde Mobiliteit

33303053520_fc12dc22f0_o_2.jpg

Gisteren ondertekenden Gert Eyckmans, directeur van De Ideale Woning, en Dirk de Kort, voorzitter van De Ideale Woning, de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Met deze deal zet De Ideale Woning volop in op autodelen! Dit om onze mobiliteit en leefbaarheid te verbeteren.

 

Volgende afspraken werden vastgelegd:

 

1. De Ideale Woning voorziet in 2017 hun deelauto van een bestuurder (cf. mobiliteitsassistent)

2. De Ideale Woning sensibiliseert haar bewoners over gedeelde mobiliteit door het herhaaldelijk geven van
infosessies.

3. De Ideale Woning zet minstens één pilot op waarbij gedeelde mobiliteit structureel wordt ingebed in een
nieuwbouwproject.

4. De Ideale Woning deelt haar good practice met andere sociale huisvestingsmaatschappijen en brengt gedeelde
mobiliteit op de agenda in het overleg met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen.

5. De Ideale Woning faciliteert tegen 2018 de installatie van een (elektrisch) fietsdeelsysteem voor haar
bewoners.

 

Het volledige persbericht leest u hier 

Datum van het bericht: donderdag 30 maart 2017
Alle nieuws