Naar inhoud

De Ideale Woning ondertekent de Green Deal Circulaire Aankopen

Recent ondertekende De Ideale Woning de Green Deal Circulaire Aankopen en engageerde de maatschappij zich zo opnieuw om haar steentje bij te dragen tot een koolstofarme economie om de klimaatverandering tegen te gaan. Het doel van deze Green Deal is om de aankoop van circulaire materialen te stimuleren door bij voorkeur hernieuwbare en herbruikbare materialen toe te passen, en materiaalkringlopen te sluiten. Zo krijgen afgedankte materialen een tweede leven en wordt de hoeveelheid afval beperkt.

 

Concreet zal De Ideale Woning de komende twee jaar twee pilootprojecten voor de aankoop van circulaire bouwmaterialen opzetten. De lessen die we hieruit trekken delen we met andere sociale huisvestingsmaatschappijen.

 

Meer informatie over de Green Deal Circulaire Aankopen vindt u hier.

 

Eerder ondertekende De Ideale Woning al de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.

Datum van het bericht: dinsdag 08 augustus 2017
Alle nieuws