Naar inhoud

Wij zoeken bewoners!

De Ideale Woning is gestart met haar eerste sociaal cohousingproject in Wijnegem. Al meer dan 10 gezinnen en alleenstaanden, al dan niet met kinderen, hebben zich kandidaat gesteld om in het cohousingproject te wonen. Hier vind je alle informatie terug. 

 

In het cohousingproject ligt de nadruk op samenhorigheid. Alle bewoners hebben hun eigen woning. De woning is groot of klein, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Aanvullend zijn er extra ruimten die worden gedeeld en door iedereen worden gebruikt. Denk onder meer aan de tuin, de fietsenstalling, een grote ontmoetingsruimte, een wassalon enz. In een cohousingproject is er dan ook een heel fijn en nauw contact tussen de verschillende bewoners. 

 

Het voorbereiden van het cohousingproject doen we deze keer, in tegenstelling tot reguliere sociale huisvestingsprojecten, samen met de toekomstige bewoners! Dat betekent dat de toekomstige bewoners van het cohousingproject in groep mee kunnen beslissen over het ontwerp van hun eigen woning. Jij bepaalt dus mee hoe het project er zal komen uit te zien! 

 

We zijn nog op zoek naar nieuwe bewoners. Wil je deel uitmaken van de cohousinggroep? Of heb je nog vragen over het project? Neem dan contact op met De Ideale Woning door een e-mail te sturen naar cohousing@deidealewoning.be.

 

 

Datum van het bericht: donderdag 28 maart 2019
Alle nieuws