Naar inhoud

Essen - mobiliteitsenquête

De Ideale Woning bereidt samen met het gemeentebestuur een grondige aanpak van haar sociale woningen in de Burgemeester Dierickxsensstraat en de Dokter Jef Goossenaertsstraat in Essen voor. Woon je in de buurt en ontving je van ons een brief met de vraag om onze mobiliteitsenquête in te vullen, dan kan dat hier.

Het invullen van de enquête neemt slechts 10 minuten in beslag. In het voorjaar van 2021 communiceren we dan over de resultaten.

Heb je in tussentijd nog vragen, dan kan je steeds een mail sturen naar essen@deidealewoning.be.

Datum van het bericht: woensdag 16 december 2020
Alle nieuws