Naar inhoud

aan welke voorwaarden moet je voldoen?

1. U mag geen woning of bouwgrond bezitten (ook niet in het buitenland) .

De eigendomsvoorwaarde geldt niet als:

  • de kandidaat-huurder woont in een woning,die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is, en waarvan de ontruiming noodzakelijk is;

  • de woning ligt in een bestemmingszone waar wonen niet toegelaten is (bv camping);

  • de kandidaat-huurder heeft een woning die ligt in een vastgesteld onteigeningsplan;

  • de woning onaangepast is en bewoond wordt door een gehandicapte persoon;

  • de kandidaat-huurder heeft een woning waarover de kandidaat het beheer is verloren na faissement.

In die gevallen  moet de woning binnen een jaar na de toewijzing van de bescheiden huurwoning verkocht zijn.

 

Dit betekend in concreto dat een persoon die gaat scheiden en die samen met zijn toekomstige ex-partner een woning in volle eigendom heeft zich kan inschrijven, maar bij de toewijzing moet de woning verkocht zijn.

 

 

2. Uw inkomen ligt onder een bepaalde grens. Voor het jaar 2018 is dat:

  • maximaal 30.099 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • maximaal 32.907 € voor een alleenstaande gehandicapte
  • maximaal 45.144 € voor alle anderen; per persoon ten laste komt hier 2.811 € bij

 

Opmerking:

   - het gaat over het netto-belastbaar gezinsinkomen van drie jaar terug...
   -
bij een scheiding kijkt men niet meer naar het gezamenlijke inkomen

Als de persoon die zich kandidaat wil stellen, tijdens het referentiejaar geen inkomen had, neemt de verhuurder het inkomen in aanmerking van het eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen genoten werd. Als het inkomen van het referentiejaar de inkomensgrens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag tot inschrijving of tot toetreding tot het contract daaronder gedaald is, kan de persoon toch worden ingeschreven of toetreden.

 

Praktisch

verhuurdienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem