Naar inhoud

verhuizen

Energieleverancier verwittigen

 

-Inhuring woning van De Ideale Woning :

Bij intrede van de nieuwe huurder noteert De Ideale Woning de meterstanden. De nieuwe huurder zal binnen de 7 dagen na ontvangst van de sleutels de meterstanden zelf doorgeven aan zijn leverancier.

-Vertrek woning in privé-sector :

Als u een woning in de privé sector verlaat, moet u zelf de meterstanden van de tellers van gas en elektriciteit doorgeven aan uw energieleverancier. U kunt vragen aan uw energieleverancier om u daarvoor een verhuisformulier toe te sturen. De energieleverancier maakt op basis van de meterstanden uw definitieve afrekening.

-Uw watermaatschappij inlichten

Wanneer u een woning van De Ideale Woning verlaat of intrekt, wordt de meterstand van de waterteller opgenomen tijdens de tegensprekelijke plaatsbeschrijving. De Ideale Woning geeft de meterstanden, zowel in als uit de woning, door aan de watermaatschappij.

Wanneer u een woning uit de privé sector verlaat, moet u zelf de meterstanden van de waterteller doorgeven.

INSTANTIES DIE VERWITTIGD MOETEN WORDEN

- Kabel-, telefoon- en internetaansluiting

- Gemeente verwittigen

- Bank

- Verzekeringsmaatschappij

- Werkgever / RVA / VDAB / OCMW / Pensioendienst van de Zuidertoren

- Abonnementen

- Trein, tram, bus

- Ziekenfonds en artsen

- Scholen van uw kinderen

Naamplaatjes appartementen

De Ideale Woning zorgt voor de naamplaatjes op bel en brievenbus.

Praktisch

verhuurdienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem