Naar inhoud

Budget Bewonersondersteuning

BBQ Berchem

Jouw inzet voor de buurt is geld waard.

 

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Samen met haar huurders streeft De Ideale Woning naar een leefbare buurt, waar het aangenaam wonen is. Daarom steunt De Ideale Woning alle bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen met advies, materiaal en geld.

 

Welke ondersteuning krijg je?

 

We staan alle huurders, met een idee om de leefbaarheid in een buurt te verbeteren, bij met raad en daad:

  • Advies: Samen bekijken we hoe we je idee vorm kunnen geven. Is het haalbaar? Hoe kan je je actie organiseren? Wat komt er allemaal bij kijken? Kan je ondersteuning krijgen van je gemeente of andere partners?
  • Materiaal: De Ideale woning beschikt over 3 grote partytenten, 2 kleine tentjes, enkele stoelen en tafels, terraswarmers, enz… Deze kan je gratis (waarborg 50€) ontlenen voor je buurtactie. Bekijk hiervoor onze materiaallijst.
  • Geld: De Ideale Woning draagt (een deel van) de kosten van je buurtactie. De grootte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal bewoners van je buurt (straat, blok of wijk) en bedraagt 2.5€ per bewoner.

 

4 Belangrijke voorwaarden

 

  • Je voorstel komt ten goede aan de leefbaarheid van de hele buurt (straat, blok of wijk).
  • Minimum 3 huurders en/of bewoners engageren zich als verantwoordelijke van het initiatief.
  • Je organiseert minstens 2 buurtactiviteiten (in een periode van 1 jaar).
  • Je houdt De Ideale Woning op de hoogte van je activiteiten en hoe je je middelen hebt ingezet.

 

Een leefbare buurt, wat is dat?

 

Een leefbare woonomgeving herken je onder meer aan de sfeer in de buurt, het contact tussen de mensen en het onderhoud van de gebouwen. Is er een goed contact in de buurt? Ligt er veel troep op straat? Is het groen onderhouden? Kennen buren mekaar? Staan er bloemen op de vensterbanken en balkons? Voelen mensen er zich thuis? Kunnen kinderen er veilig spelen? Zijn buren aanspreekbaar?

 

Er gebeurt al heel wat! Bekijk hier enkele inspirerende voorbeelden of blader door de bewonersactiviteiten.

 

Hoe ga je te werk?

 

Stap 1. Zorg er voor dat minstens 3 buren zich engageren om het idee uit te voeren. Check of je voorstel wordt gedragen door de buurt. Pols dus naar het enthousiasme van je buren!

Stap 2. Vul het aanvraagformulier in. Je vindt het aanvraagformulier op hier, stuurt een mailtje naar leefbaarheid@deidealewoning.be of neemt contact op met je maatschappelijk assistent of leefbaarheidsmedewerker.

Stap 3. Samen met jullie bekijken we de haalbaarheid van je idee en of we jullie eventueel kunnen helpen bij de uitwerking ervan. Tevens bekijken we of je materiaal kan ontlenen, of en over hoeveel ‘leefbaarheidsbuget’ je kan beschikken en waarvoor je dit wenst te gebruiken.

Stap 4. Je houdt ons op de hoogte en kan zo nodig bij ons terecht met vragen of moeilijkheden.

Stap 5. We komen graag een kijkje nemen op jullie activiteit.

Stap 6. Na afloop evalueren we samen jouw initiatief.

 

 

 

 

Praktisch

sociale dienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem