Naar inhoud

aan welke voorwaarden moet je voldoen?

1. Om een sociale woning te huren moet u meerderjarig zijn.

Uitzondering: een minderjarige die ontvoogd is en/of  in het stelsel van begeleid zelfstandig woont kan ook in aanmerking komen.

 

2. U mag geen volle of gedeeltelijke eigenaar zijn van een  woning of bouwgrond  (ook niet in het buitenland).

De eigendomsvoorwaarde geldt niet als:

  • de kandidaat-huurder woont in een woning,die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is, en waarvan de ontruiming noodzakelijk is;

  • de woning ligt in een bestemmingszone waar wonen niet toegelaten is (bv camping);

  • de kandidaat-huurder heeft een woning die ligt in een vastgesteld onteigeningsplan;

  • de woning onaangepast is en bewoond wordt door een gehandicapte persoon;

  • de kandidaat-huurder heeft een woning waarover de kandidaat het beheer is verloren na faissement.

In die gevallen  moet de woning binnen een jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning verkocht zijn.

 

Dus een persoon die gaat scheiden en die samen met zijn toekomstige ex-partner een woning in volle eigendom heeft kan zich inschrijven, maar bij de toewijzing moet de woning verkocht zijn.

 

 

3. Uw inkomen ligt onder een bepaalde grens. Voor het jaar 2019 is dat:

maximaal 24.852 € voor een alleenstaande zonder personen ten laste

maximaal 26.934 € voor een alleenstaande gehandicapte

maximaal 37.276 € voor alle anderen; per persoon ten laste komt hier 2.084 € bij

 

Opmerking:

   - het gaat over het netto-belastbaar gezinsinkomen van drie jaar terug...
   -
bij een scheiding kijkt men niet meer naar het gezamenlijke inkomen

Als de persoon die zich kandidaat wil stellen, tijdens het referentiejaar geen inkomen had, neemt de verhuurder het inkomen in aanmerking van het eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen genoten werd. Als het inkomen van het referentiejaar de inkomensgrens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag tot inschrijving of tot toetreding tot het contract daaronder gedaald is, kan de persoon toch worden ingeschreven of toetreden.

 

Praktisch

verhuurdienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem


tel. 03 320 29 70
fax 03 366 08 57
e-mail