Naar inhoud

voorrangsregels

Kandidaat-kopers kunnen voorrang genieten in volgende gevallen :

  • de kandidaat moet opnieuw gehuisvest worden ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma
  • de kandidaat moet zijn woning verlaten ingevolge een onteigeningsbesluit
  • de kandidaat beschikt over een voldoende band met de gemeente

            Voorwaarden :
                 - ten minste 6 jaar onafgebroken gewoond hebben in de gemeente of

                                                                                in een aangrenzende gemeente

                - of werken in de gemeente (minstens een halve week)

                - of een band met de gemeente hebben opgebouwd (bv mantelzorg)

 

Aangepaste woningen worden toegewezen aan kandidaten met een lichamelijke handicap.

 

Gezinnen met 5,4 of 3 gezinsleden krijgen rangverhoging als de koopwoning minstens 4 slaapkamers heeft. Kinderen onder de 6 jaar en een persoon met een handicap van minstens 66% worden voor de berekening dubbel geteld.

 

Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem