Naar inhoud

welke gegevens hebben we nodig van u?

Wat moet u doen om uw aanvraag volledig te maken?

 Een Inschrijvingsformulier 2019.pdf  moet volledig ingevuld en ondertekend worden.

Onderstaande attesten moeten meegestuurd worden :

1. inkomsten van het jaar 2016 van alle inwonende personen

(inwonende kinderen vanaf 25 jaar)

Onderstaande inkomsten kunnen opgevraagd worden door De Ideale Woning:

- een aanslagbiljet van de belastingen - inkomen 2016, aanslagjaar 2017

- attest van het OCMW, inkomen invaliditeit (FOD),

 

Was u in 2016 nog niet in België of u had in 2016 nog geen inkomen?

Bezorg ons de inkomsten van het eerstvolgende jaar dat u wel een inkomen heeft.

 

Inkomen in 2016 te hoog?

Bezorg ons uw inkomen van de laatste 3 maanden.

Bent u ten laste van uw partner?

Bezorg ons een attest van de ziekenkas dat u ten laste bent van uw partner

 

2. Is de aanvrager of een lid van het gezin gehandicapt?

Bezorg ons een attest van de instelling die de invaliditeit heeft vastgesteld (+66%).

 

3. Plant u een gezinshereniging in de toekomst?

Bezorg een attest van de geplande gezinshereniging.

 

4. Bent u zwanger?

Bezorg ons een attest van de zwangerschap.

 

5. Attest indien uw woning onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard volgens artikel 135 van de nieuwe gemeentewet of artikel 15 van de Vlaamse Wooncode.

 

6. Attest (maximaal 2 maanden oud) van onteigening als uw woning wordt onteigend.

 

7. Vonnis indien u een minderjarige bent zonder voogd.

 

    

Praktisch

inschrijvingen

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem