Naar inhoud

toewijzing van een woning

Vanuit DIW ontvangt u een brief met de toezegging van een woning. U neemt contact op met DIW om te woning te bezichtigen. Indien u voldoet aan de toelatingsvoorwaarden volgens inkomen, taalbereidheid, inburgeringbereidheid en eigendomsvoorwaarde kan u de woning huren, na het betalen van een waarborg en eerste maand huishuur.

Contract
Bij het huurcontract hoort ook een Info brochure nieuwe huurder. Dit document wordt samen met het contract ondertekend.

Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar. 

Wat na deze 9 jaar?

We kijken twee voorwaarden na: 

 • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen. 
 • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. 

Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten. 

Voor wie?

Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur. 

Je houdt je huurcontract van onbepaalde duur ook als je verhuist naar een andere woning van onze maatschappij of als we je woning renoveren en je daarom verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 

Dit geldt niet:

 • als je zomaar verhuist naar een woning van een andere sociale huisvestingsmaatschappij. 
 • als inwonende gezinsleden (huurders van categorie C) apart willen huren. Dan zijn zij een nieuwe huurder en krijgen zij (na de wachttijd) een huurcontract van 9 jaar. Waarborg
De huurwaarborg bedraagt tweemaal de basishuurprijs (= maximale huurwaarde) met een maximum van 967 euro (2018). De huurwaarborg en de intresten worden verder beheerd door de verhuurder, volgens de bepalingen van het sociaal huurbesluit.

In afwijking hiervan is een schriftelijke garantie van het OCMW mogelijk. Binnen de 18 maanden na ondertekening van het huurcontract stort het OCMW het volledig bedrag aan de verhuurder.  U kan ook kiezen voor een gespreide betaling. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de verhuurdienst : 03/320.29.70.

Bij het verlaten van de woning krijgt u de waarborg en de intresten op deze waarborg terug, na aftrek van eventuele kosten (zoals bijvoorbeeld de kosten voor de herstelling van de schade die is vastgesteld op de plaatsbeschrijving en die u niet hebt hersteld)

Brandverzekering met afstand van verhaal 

Nieuwe huurders moeten zelf geen brandverzekering meer afsluiten om de huurdersaansprakelijkheid te dekken. DIW heeft een polis afgesloten die een clausule bevat van afstand van verhaal. Deze verzekering dekt niet de inboedel van de woning, u dient daarvoor nog een aparte verzekering af te sluiten. Deze verzekering verzekert bijvoorbeeld uw meubelen en toestellen. DIW raadt u ook aan om een familiale verzekering af te sluiten. Deze polis dekt ook risico’s die niet onder de brandverzekering vallen. Indien u bijvoorbeeld een waterschade veroorzaakt bij een (onder)buur, en uzelf daarbij geen schade heeft, dan zal uw brandpolis niet tussenkomen. De familiale polis dekt wel dit risico.


Plaatsbeschrijving
                                                                                                                                            Voordat u de sleutels van uw nieuwe woning krijgt, wordt er een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt. Daarin wordt de staat van de woning vermeld zoals u ze betrekt. De plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de woning. De plaatsbeschrijving biedt ook bescherming aan u als nieuwe huurder. De vermelde schade bij de plaatsbeschrijving kan dan later niet aan u worden toegeschreven. 

 • Nieuwbouwwoning
  Wanneer u een nieuwbouwwoning betrekt, wordt de afspraak voor de plaatsbeschrijving onmiddellijk gemaakt wanneer u het contract komt tekenen. De plaatsbeschrijving bij een nieuwbouwwoning zal bijna altijd gebeuren de week voor uw huurcontract van start gaat. Bij een nieuwe woning is het uiteraard overbodig om de schade van de oude huurder vast te stellen. Toch is het van belang om de staat van de woning bij aanvang van het huurcontract vast te stellen. Er kunnen immers gebreken zijn die door de aannemer niet of onvoldoende werden afgewerkt. Tijdens de plaatsbeschrijving worden ook de meterstanden van de tellers van het water, het aardgas en de elektriciteit genoteerd. U moet zelf instaan voor de contracten met kabel- en telefoonmaatschappij. U krijgt als nieuwe huurder na deze plaatsbeschrijving nog één maand de tijd om bijkomende opmerkingen en schade (ten laste van de aannemer) te formuleren. De Ideale Woning zal u tijdens de tegensprekelijke plaatsbeschrijving een standaardformulier bezorgen waarop u de gebreken kan noteren. Dit formulier moet u dan binnen de maand aan De Ideale Woning bezorgen. 

 • Bestaande woning  
  Deze plaatsbeschrijving wordt opgemaakt enkele dagen voor het begin van uw huurperiode. De woning zal tegen dan volledig ontruimd zijn door de vertrekkende huurder. Nadat u deze plaatsbeschrijving hebt ondertekend, zal een afgevaardigde van De Ideale Woning u de sleutels overhandigen. U mag in geen geval de sleutels aan de oude huurder vragen voordat de tegensprekelijke plaatsbeschrijving plaatsvond. Bij eventuele schade van de oude huurder zou u hiervoor als nieuwe huurder verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Tijdens de tegensprekelijke plaatsbeschrijving zullen de meterstanden van water, gas- en elektriciteit worden opgenomen. Deze worden door de nieuwe huurder doorgegeven aan de leveranciers. Na de ondertekening van de plaatsbeschrijving kunnen bijkomende opmerkingen of gebreken aan de maatschappij gemeld worden. Dit dient te gebeuren via een brief. Het is van groot belang dat u de schade onmiddellijk doorgeeft. Bij laattijdige aangifte zal u dan alle nog niet vastgestelde schade zelf moeten herstellen.
  Wanneer er tijdens de plaatsbeschrijving gebreken worden vastgesteld worden deze door De Ideale Woning hersteld, op kosten van de oude huurder indien deze hiervoor in gebreke is gebleven. Dit wordt verrekend via de waarborg of door middel van facturen die aan hen wordt aangerekend. U wordt telefonisch op de hoogte gebracht wanneer deze herstellingswerken plaatsvinden door de aannemer.

Sleutels
Na de ondertekening van de tegensprekelijke plaatsbeschrijving geeft De Ideale Woning u de sleutels van de woning. In deze plaatsbeschrijving wordt vermeld hoeveel sleutels u krijgt. Bij verlies van uw sleutels, zowel voor een appartement als een woning, dient u zelf deze te laten bijmaken of het slot te veranderen. Indien u de sleutels verliest van de algemene inkomdeur van uw appartementsgebouw kan u deze, tegen betaling, bekomen bij De Ideale Woning.
U kunt sleutels laten bijmaken om familieleden of personeel toegang te verlenen tot uw woning of appartement, maar op het einde van de huurovereenkomst dient u die extra sleutels (gratis) aan De Ideale Woning te overhandigen of te vernietigen. Het kan immers niet dat u de toegang tot de woning behoudt als er andere huurders in de woning verblijven.

Praktisch

verhuurdienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem