Naar inhoud

verhuizen

Energieleverancier kiezen

Wanneer u verhuist, moet u contact opnemen met uw energieleverancier om de meterstanden door te geven. Dankzij de vrijmaking van de energiemarkt in Vlaanderen (sinds 1 juli 2003) kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits en gasleverancier kiezen. Het is niet voor iedereen even duidelijk welke leverancier te kiezen. De Ideale Woning maakt voor de nieuwe huurder nooit energiecontracten, voor die keuze is de huurder zelf verantwoordelijk. U moet er rekening mee houden dat het mogelijk is dat u nog een contract hebt met uw energieleverancier. In dit geval kan dit niet zomaar verbroken worden, tenzij u een schadevergoeding betaalt. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VMSW) controleert alle Vlaamse sociale bouwmaatschappijen en gaat regelmatig na of er gunstige tarieven mogelijk zijn voor de levering van gas en elektriciteit voor alle sociale huurders. Ze doet dit op vraag van de Vlaamse Minister voor Wonen, enkele energieleveranciers geven een energiekorting aan sociale huurders. Voor meer informatie over de verschillende energieleveranciers, een tariefvergelijking, het sociaal tarief en de energiekortingen die sommige leveranciers aanbieden aan sociale huurders kunt u bellen op het gratis nummer 1700.

 

Energieleverancier verwittigen
-Inhuring woning van De Ideale Woning :
Bij intrede van de nieuwe huurder noteert De Ideale Woning de meterstanden. De nieuwe huurder zal binnen de 7 dagen na ontvangst van de sleutels de meterstanden zelf doorgeven aan zijn leverancier.

-Vertrek woning in privé-sector :
Als u een woning in de privé sector verlaat, moet u zelf de meterstanden van de tellers van gas en elektriciteit doorgeven aan uw energieleverancier. U kunt vragen aan uw energieleverancier om u daarvoor een verhuisformulier toe te sturen. De energieleverancier maakt op basis van de meterstanden uw definitieve afrekening.

 

Uw watermaatschappij inlichten
Wanneer u een woning van De Ideale Woning verlaat, wordt de meterstand van de waterteller opgenomen tijdens de tegensprekelijke plaatsbeschrijving. De Ideale Woning geeft de meterstanden, zowel in als uit de woning, ook door aan de watermaatschappij, zodat u zich daar niet over hoeft te bekommeren. Wanneer u een woning uit de privé sector verlaat, moet u zelf de meterstanden van de waterteller doorgeven. Wanneer u in uw nieuwe woning intrekt, zal De Ideale Woning de meterstand van de waterteller, zowel in als uit de woning, doorgeven aan de watermaatschappij. Hij zal deze meterstand opnemen tijdens de plaatsbeschrijving.

Kabel-, telefoon- en internetaansluiting
Zowel wat de aansluiting in de straat als de aansluiting in de woning betreft van kabel, internet en telefoon, komt De Ideale Woning niet tussen in de kosten. Bij nieuwbouwwoningen van De Ideale Woning is er in de meeste gevallen nog geen aansluiting van kabel en telefoon, maar de voorzieningen zijn soms wel al aanwezig. U zal zelf moeten instaan voor de kosten van die aansluiting. De woningen van De Ideale Woning die geen nieuwbouw zijn hebben meestal wel al een aansluiting.

-Kabelmaatschappij : u dient zo vlug mogelijk uw huidige kabelmaatschappij te verwittigen van uw verhuisplannen. Dit kan u telefonisch doen. Geef hen tevens al uw nieuwe adresgegevens door, zodat zij uw abonnement meteen kunnen verplaatsen.

-Telefoonmaatschappij : verwittig tijdig uw telefoonmaatschappij van uw verhuis, want meestal is het mogelijk om uw telefoonnummer te laten overbrengen naar uw nieuw adres. Vergeet ook niet uw gsm-operator op de hoogte te brengen van uw verhuis wanneer u een abonnement hebt .

-Internet : Internetverbindingen zonder abonnement worden automatisch met de telefoonlijnen overgezet(bijvoorbeeld wanneer u een inbelverbinding hebt). Wanneer uw een internetverbinding met een abonnement hebt(bijvoorbeeld ADSL of Telenet) moet u uw leverancier op de hoogte stellen van uw verhuis.

Gemeente verwittigen
Wanneer u verhuist moeten uw adresgegevens op uw identiteitskaart aangepast worden. Wanneer u naar een nieuwe gemeente verhuist, moet uw identiteitskaart zelfs vernieuwd worden. U moet daarvoor naar het gemeentehuis van uw nieuwe gemeente gaan. Wanneer er nog anderen samen met u verhuizen moeten zij ook naar de gemeentedienst gaan om hun identiteitskaart aan te passen. Dit moet gebeuren binnen de acht dagen na de verhuis ofwel na een oproep van de gemeentelijke administratie. De gemeente verwittigt dan andere instanties, zoals de administratie Directe Belastingen. Ook het inschrijvingsbewijs van uw auto of motor moet aangepast worden. Daarvoor kunt u zich melden bij de politie. Dit moet u doen uiterlijk 15 dagen nadat u verhuisd bent.
ANDERE INSTANTIES DIE VERWITTIGD MOETEN WORDEN
- Bank
- Verzekeringsmaatschappij
- Werkgever / RVA / VDAB / OCMW / Pensioendienst van de Zuidertoren
- Abonnementen
- Trein, tram, bus
- Ziekenfonds en artsen
- Scholen van uw kinderen

Verhuisschade
U wordt verantwoordelijk gesteld voor de schade die werd aangebracht tijdens de verhuis van uw meubels en dergelijke. Wanneer u verhuist dient u erop te letten geen ramen, deuren en dorpels te beschadigen. Bij verhuis naar een appartement kunt u het beste een ladderlift gebruiken. De lift in het appartement zelf mag eigenlijk niet gebruikt worden voor de verhuis omdat deze geen zware last kan dragen. Ook moet u opletten om de trapzalen niet te beschadigen.

Naamplaatjes appartementen
Huurders in appartementen moesten vroeger zelf naamkaartjes voorzien aan hun bel en brievenbus. Dit is niet goedkoop en bovendien heeft iedereen een verschillende smaak. Dit had als gevolg dat de brievenbussen en bellen een rommelige indruk gaven. Daarom zorgt De Ideale Woning zelf voor de naamplaatjes op bel en brievenbus, gelieve tijdig door te geven aan De Ideale Woning welke namen hierop moeten staan.

 

Praktisch

verhuurdienst

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem