Naar inhoud

einde huur

De opzeg van de huurovereenkomst gebeurt met een aangetekende brief. Die brief moet ondertekend zijn door de huurder en partner. Vermeld in de aangetekende brief uw nieuw adres en telefoonnummer, dit om een afspraak te kunnen maken voor de bezichtiging. Deel ons ook het nummer van uw bankrekening mee voor de terugbetaling van de waarborg.

De opzegtermijn bedraagt 3 maanden zelfs al is er een kortere termijn vermeld in het oorspronkelijke huurcontract. De opzegtermijn loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. In geval van overlijden of verhuis naar RVT kan de opzegtermijn worden ingekort.
De Ideale Woning zegt zelf de huur op wanneer de huurder of een lid van het gezin een woning in volle eigendom verwerft(erfenis uitgezonderd). De opzegtermijn bedraagt dan zes maanden.

Bij vertrek zal er een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. De inspecteur van De Ideale Woning zal de meterstanden van de tellers van gas en elektriciteit opnemen tijdens de tegensprekelijke plaatsbeschrijving en samen met u invullen. De huurder brengt zelf de nodige documenten mee in verband met gas en elektriciteit, behalve als de leverancier Electrabel is, dat kan telefonisch doorgegeven worden. De meterstanden worden opgenomen op de dag van de plaatsbeschrijving van de vertrekkende huurder. Het kan dus zijn dat de huurder al een maand weg is uit de oude woning maar alleen de dag van afgifte van de sleutels is de juiste dag van overname meterstanden. Zolang De Ideale Woning geen sleutels heeft kan de oude huurder de woning nog betreden en gebruik maken van energie.

Gezien de nieuwe huurder bijna nooit gekend is bij de plaatsbeschrijving van de vertrekkende is er bijna nooit een overname van gordijnen, vloerbekleding en dergelijke. Indien het in perfecte staat is blijft de vloerbekleding meestal liggen zonder overnamekosten. Indien het versleten is wordt dit weggedaan door de vertrekkende huurder zoniet wordt het verwijderd door De Ideale Woning en worden deze kosten verrekend met de waarborg. Keukens die gezet zijn door de vertrekkende huurder blijven kosteloos staan of worden terug in oorspronkelijke staat gebracht, indien de vertrekkende huurder deze wenst mee te nemen, dit wil zeggen dat er terug een onderkast/bovenkast, spoelbak en kraanwerk staan, ofwel de oude ofwel een nieuwe, type DIW eventueel via waarborg. Bij vertrek moet weg :
- vast tapijt : zonder enige fout in verband met huisstof
- novillon : mag blijven liggen indien helemaal in orde, het een neutrale kleur is en 
  los ligt
- lusters
- gordijnen
- meubels
- aanpassingen aan de woningen zonder toestemming

Dankzij de tegensprekelijke plaatsbeschrijving kan De Ideale Woning vaststellen of er sedert het begin van de vorige huurperiode schade aan de woning is aangebracht. Dit is van belang bij de eindafrekening en de terugbetaling van de waarborg. Wanneer u uw huis in perfecte staat achterlaat en dit werd vastgesteld tijdens een plaatsbeschrijving, kunt u uw waarborg terugvragen. Dit is wel op voorwaarde dat u alle kosten en huurgelden al hebt betaald. Wanneer er nog kosten zijn die u niet hebt betaald, worden deze ingehouden van uw huurwaarborg.


Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem


tel. 03 320 29 70
fax 03 366 08 57
e-mail