Naar inhoud

goed om te weten

JUBILEA
DIW biedt de huurders die een gouden, diamanten of briljanten bruiloft vieren een geschenk aan. Het echtpaar moet wel minstens drie jaar huurder zijn. Verwittig ons liefst één maand op voorhand.

GEZINSKORTING
Per persoon ten laste (kinderen waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen) ontvangt u een maandelijkse korting van 19 € (jaarlijks geïndexeerd). Ernstig gehandicapten worden aanzien als 2 personen ten laste. De maandelijkse korting bedraagt 38 €.

VERHUIS- en HUURSUBSIDIES
De eventuele verhuis- en huursubsidies moeten aangevraagd worden via uw gemeentebestuur.

VERHUIZEN (MUTATIE)
Indien uw gezin groter of kleiner wordt, is de woning misschien te groot of te klein. U kan verhuizen naar een aangepaste woning. U moet zich bij DIW inschrijven voor een andere woning. U krijgt voorrang op de wachtlijst omdat u verhuist naar een aangepaste woning. Indien u wenst te verhuizen om medische reden (bijvoorbeeld u bent niet meer in staat om trappen te doen), kan u verhuizen naar een woning op het gelijkvloers of een appartement met lift. Een doktersattest moet dit bevestigen.

GEZINSWIJZIGING
Iedere wijziging in de gezinstoestand moet onmiddellijk en schriftelijk meegedeeld worden aan De Ideale Woning. Als u die wijziging niet meedeelt, kunt u opgezegd en uit het huis gezet worden. Het opzettelijk verzwijgen van de wijziging is immers een vorm van bedrog. U benadeelt daardoor de andere huurders want zij betalen meer... omdat u te weinig betaalt.

HERZIENING INKOMENSDALING
Een vermindering van huur wordt schriftelijk aangevraagd. Dit kan wanneer het inkomen van een huurder gedurende de laatste drie opeenvolgende maanden minstens 20 % lager lag. De vergelijking wordt gemaakt met het inkomen van het referentiejaar, waarop de huur berekend werd. De daling wordt bewezen met documenten (voorbeeld : loonbriefje). De huur wordt herzien vanaf de eerste van de volgende maand. 

PENSIONERING
Indien een van de bewoners met pensioen gaat, wordt de huurprijs aangepast vanaf de eerste van de maand na het inzenden van het bewijs hiervan.

VERTREK FAMILIELID OF PARTNER
De huurprijs wordt eveneens gewijzigd wanneer één of meerdere gezinsleden of partners met een inkomen het gezin verlaten. De wijziging wordt aangetoond met het formulier gezinssamenstelling dat u aanvraagt bij uw gemeentebestuur.
De eerste van de maand na ontvangst van dit document, wordt uw huur aangepast.

NIEUW FAMILIELID OF PARTNER
De Ideale Woning moet toestemming geven wanneer een familielid of partner bij u wenst te komen wonen. Het gezinsinkomen verhoogt als de nieuwkomer een inkomen heeft. De huurprijs wordt dan opnieuw berekend. De nieuwe huurprijs geldt vanaf de eerste van de volgende maand na de gezinsuitbreiding.

OVERLIJDEN
Wanneer een van de bewoners overlijdt, zendt u ons een overlijdensattest, afgeleverd door de gemeente. Indien de overledene een kostwinner is of droeg haar/zijn inkomen bij in de huur , dan zal door de wijziging van het gezinsinkomen ook de huurprijs worden herzien. De eerste van de maand na het bezorgen van het bewijs van de juiste inkomsten wordt de huur - met terugwerkende kracht - aangepast.

HUURDERS
Huurders worden in vier groepen ingedeeld.
Categorie A
zijn huurders die het contract van bij het begin hebben ondertekend.
Categorie B
is een partner of de  samenwoner die tijdens de huurtijd komt inwonen. De partner moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en moet het huurcontract mee ondertekenen na toestemming van DIW.
Categorie C
zijn alle andere meerderjarige huurders die met de toestemming van de SHM, komen inwonen. Ook kinderen die tijdens de huurtijd meerderjarig worden, vallen onder deze categorie. Deze personen (behalve inwonende kinderen) moeten het huurcontract mee ondertekenen en aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Huurders van categorie C moeten de woning verlaten als er geen huurders van categorie A of B meer in de woning wonen. Deze huurders van categorie C hebben dan nog 6 maanden de tijd om een nieuwe woning te zoeken.Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem