Naar inhoud

raad van bestuur

De Ideale Woning wordt geleid door een raad van bestuur met aan het hoofd een voorzitter. De 10 bestuursleden vertegenwoordigen verschillende gemeenten, de provincie of zijn private aandeelhouders. De bestuursleden hebben een mandaat voor 6 jaar en komen maandelijks samen om de nodige beleidsbeslissingen te nemen.