Naar inhoud

Toewijzing

Een kluswoning zal worden toegewezen volgens chronologie van de inschrijvingen. Dit betekent in principe dat de persoon die eerst inschreef op de lijst voor de aankoop van een kluswoning ook eerst in aanmerking komt om een kluswoning te kopen.

Op vraag van de gemeentebesturen waar de kluswoningen zijn gelegen wordt wel voorrang gegeven aan mensen die over een voldoende band met de gemeente beschikken. Indien er een gemeentelijk toewijzingsreglement is goedgekeurd, gelden die voorrangsregels.

De Ideale Woning past de volgende voorrangsregels toe: de kandidaat-koper die al minstens 3 jaar in de gemeente woont of in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de toewijzing heeft gewoond, krijgt voorrang. Bij de toewijzing wordt er ook rekening gehouden met de lokale binding van de kandidaat en de inschrijvingsdatum. Iedere gemeente kan de regels van de lokale binding anders invullen.

Lokale binding gemeente Essen in cascade:

  • - Kandidaat-kopers die 10 jaar wonen of gewoond hebben in Essen hebben voorrang.
  • - Daarna hebben kandidaat-kopers die al minstens 3 jaar in de gemeente wonen of in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de toewijzing in de gemeente hebben gewoond, voorrang.

Gemeente Antwerpen
Kandidaat-kopers die de voorbije 6 jaar voor toewijzing minstens 4 jaar inwoner zijn of zijn geweest van de stad Antwerpen, krijgen voorrang.

Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem