Naar inhoud

Voor wie?

Heb je niet de financiële middelen om op de private markt een woning of bouwgrond te kopen, maar wil je toch graag een eigen stek? Steek je bovendien ook graag de handen uit de mouwen? Ben je met andere woorden een handige Harry en schrik je niet terug van wat stof en bouwpuin? Dan is de kluswoning misschien wat voor jou?

Let wel, om in aanmerking te komen voor de aankoop van een kluswoning via erfpacht, moet je voldoen aan de voorwaarden voor de aankoop van een sociale koopwoning.

 • 1) meerderjarig zijn;
 • 2) ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister;
 • 3) een inkomen hebben binnen de inkomensgrenzen. Je inkomen mag in 2021 niet lager zijn dan 9.817 euro en niet hoger zijn dan:
Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2021
Alleenstaande zonder persoon ten laste 41.096 euro
Alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste 45.200 euro
Alle andere situaties:Per persoon ten laste verhogen met: 61.638 euro

4.104 euro

                                  

 • 4) aan de eigendomsvoorwaarde voldoen. Je mag:
 • - geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • - geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • - geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • - geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  

In sommige gevallen zijn er uitzonderingen mogelijk. Neem hiervoor contact op met De ideale Woning of raadpleeg de website van De Ideale Woning.

En dit zijn de eigendomsvoorwaarden :

Je kunt niet inschrijven als je niet aan de eigendomsvoorwaarde voldoet. Je mag:

 • geen woning of bouwgrond (volledig of deels) in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • geen woning of bouwgrond hebben die je zelf (volledig of deels) in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond hebben die jij of een andere persoon (volledig of deels) in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht

Deze voorwaarden gelden ook voor jouw gezinsleden die mee verhuizen en voor woningen of bouwgronden in het buitenland.  


Uitzonderingen :  

In de volgende gevallen is een uitzonderlijk mogelijk:

 •  Je hebt je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Je gaf je woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: je echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie je wettelijk samenwoont of samenwoonde, je feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon mag de sociale koopwoning of bouwgrond niet mee kopen en de (op te richten) woning niet mee bewonen.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Via schenking of erfenis kreeg jij of jouw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
 • Je woning of de woning van je gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.
 • Je woning of de woning van je gezinslid ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro.

Praktisch

huurboekhouding

Diksmuidelaan 276
2600 Berchem